Click to listen highlighted text!

Termeni și condiții

1. Drepturi şi obligaţii cursanţi

1.1 Prevederi generale
 Cursanţii înscrişi la serviciul de e-learning Academiacoreeana.ro au dreptul să utilizeze pe deplin faciltăţile care le sunt puse la dispoziţie de aplicaţia de e-learning pentru un cont de utilizator în conformitate cu normele legale în vigoare şi respectarea valorilor sociale şi morale, păstrând ordinea publică.
Vom denumi în continuare Furnizor societatea care asigură serviciul de e-learning, identificata cu datele prezentate in sectiunea Contact şi Beneficiar, Client sau Cursant persoana înscrisa la cursuri. Prezentii termeni de utilizare au caracter de contract de adeziune, fiind stabiliti in mod unilateral de catre furnizor.

 1.2 Obiectul contractului. Drepturile cursanţilor

Obiectul contractului: Prin achitarea taxei de înscriere, cursantul are dreptul de a i se activa contul de cursant si de a beneficia de suportul de curs, conform programei de prezentare a cursului si programarii alocarii activitatilor afisate la fiecare curs în parte.
Furnizorul oferă cursanţilor şi drepturi conexe în mod gratuit, netaxabil.
Prin drepturile conexe gratuite înţelegem:
   dreptul de a accesa şi utiliza modelele de documente date spre studiu şi orice resurse disponibile la un curs;
   dreptul de a participa la discuţiile din chat respectând prevederile termenilor de utilizare;
   dreptul de a posta temele în cadrul platformei de studiu;
   dreptul de a avea acces la temele şi proiectele obligatorii;
   dreptul de a susţine testele finale în limita de timp impusă.
   dreptul de a primi o singura data certificatul de participare daca a sustinut testul final.

 1.3 Limita drepturilor acordate

1.3.1 Toate drepturile acordate cursanţilor sunt valabile doar pana la data limita afisata pentru fiecare activitate de curs în parte, după scurgerea perioadei prevăzute cursantul nu mai beneficiază de acel drept de accesare a activitatii de curs.
1.3.2 După scurgerea ultimei zile alocate testului final, cursurile se incheie, contractul este executat integral si cursanţii îşi pierd toate drepturile conferite, deoarece sunt absolvenţi daca au sustinut testul final sau tema finala obligatorie acolo unde exista sau se declara automat abandonul prin neparticipare la curs. 


1.4 Obligaţii speciale cursanţi:

Cursantul are obligaţia de a verifica dacă i-au fost alocate toate cursurile la care s-a înscris şi pentru care a achitat taxa de înscriere. Dacă unul sau mai multe cursuri nu au fost alocate cursantul are obligaţia de a cere Furnizorului alocarea cursurilor. In caz contrar se consideră că a renunţat tacit la acele cursuri, cu toate consecinţele de rigoare.

1.5 Postarea de mesaje, participarea la curs
1.5.1 La postarea de mesaje pe chat cursantul trebuie să folosească un limbaj decent, adecvat mediului academic, folosind un ton cât mai amical.
1.5.2 Este interzisă postarea de mesaje sau manifestarea de atitudini care ar putea provoca daune sau ar periclita imaginea unei persoane sau organizaţii. Se recomandă discuţii şi argumentări pe un ton colegial. Mesajele care nu respectă aceste prevederi vor fi automat şterse fără notificare. Dacă Comisia Administrativă apreciază că faptele sunt de natură a periclita imaginea instituţiei sau sunt contrare normelor legale, valorilor sociale şi morale ori contravin ordinii publice, poate hotări excluderea cursantului din sistem cu pierderea tuturor drepturilor.

1.6 Activităţi interzise

1.6.1 Nu este permisă hărţuirea sau adresarea pe un ton neadecvat sau folosind un limbaj neadecvat faţă de colegi sau asistentul de curs, în cazul în care această prevedere este încălcată Comisia Administrativă poate hotări excluderea cursantului din sistem şi pierderea tuturor drepturilor stipulate în termenii de utilizare.
1.6.2 Asistenţii şi profesorii au dreptul să şteargă fără notificare mesajele cursanţilor dacă consideră că acestea nu sunt utile sau încalcă una din dispoziţiile termenilor de utilizare.
1.6.3 Este interzisă scrierea de cod html sau orice alt format în cadrul mesajelor. Sistemul va afişa mesajele în formatul plain-text, înlăturându-se astfel posibilitatea de executare a codului. Mesajele care conţin cod vor fi şterse din sistem şi cursantul va primi un avertisment dacă codul scris nu aduce prejudicii, la următoarea postare de mesaj care conţine cod va fi exclus automat din sistem. Dacă codul scris este de natură de a aduce prejudicii de orice natură pentru furnizor, beneficiari sau orice alt terţ, cursantul va fi exclus din sistem cu pierderea tuturor drepturilor conferite de termenii de utilizare.

1.7 Abateri şi sancţiuni

Acţiunile care încalcă dispoziţii legale sau prezenţii termeni de utilizare vor fi sancţionate de către Comisia Administrativă şi se pot solda cu înstiinţarea sau excluderea definitivă din sistem în funcţie de gravitatea faptei. Decizia de sancţionare se va transmite în scris prin e-mail, la adresa cu care cursantul s-a înscris sau figurează în sistem. Cursantul poate face întâmpinare în termen de 10 zile de la transmiterea notificării.

1.8 Drepturi speciale furnizor

1.8.1 Furnizorul are dreptul recunoscut de beneficiar de a stabili perioada de desfasurare a cursurilor si a modului in care sunt alocate lectiile.
1.8.2 Perioada de desfasurare a unui curs este de aproximativ 15 saptamani, intelegand minim 8 saptamani si maxim 18 saptamani, perioada pe care furnizorul o va stabili in functie de modul in care se formeaza seria de cursanti.
1.8.3 Pentru fiecare serie de cursanti exista o perioada initiala pentru inscriere de maxim 2 saptamani inainte ca seria sa inceapa cursurile. Cursantii se pot inscrie in aceasta perioada de 2 saptamani.
1.8.4 In momentul in care incepe perioada de studiu pentru o serie, lectia 1 va fi alocata. Ritmul de alocare al lectiilor este de cate 2 lectii pe saptamana.
1.8.5 Furnizorul are dreptul de a schimba sau/si modifica perioada de desfăsurare a unui curs incadrandu-se in limitele impuse de art. 1.8.2 pe care cursantii le-au luat la cunostinta la inscriere si pe care le va respecta, in plus va afişa programarea activităţilor în cadrul cursului pentru a fi îndeplinită procedura de notificare a cursanţilor si va anunta acest lucru cursantilor pentru ca acestia sa-si poata exprima acordul.

2. Termeni de confidenţialitate şi protecţia datelor cu caracter personal

2.1 Datele trimise de cursanţi la completarea formularelor de înscriere sunt strict confidenţiale şi nu vor fi dezvăluite nici unei instituţii sau persoane, fara justa cauza.
2.2 Informaţiile de contact pot fi folosite pentru trimiterea de informaţii comerciale legate de oferta educaţională a www.academiacoreeana.ro sau ofertele proprietarului sistemului sau a terţilor cu care acesta colaborează în cazul în care se consideră că sunt utile.
2.3 Inscrierea în sistem reprezintă acordul expres al cursantului pentru inregistrarea, prelucrarea si utilizarea datelor personale sau de contact in operatiunile furnizorului sau în vederea trimiterii de oferte şi anunţuri conform celor enunţate la punctul 2.2.
2.4 Activitatea pe site sau în cadrul aplicaţiei de e-learning este monitorizată iar rapoartele şi datele obţinute pot fi folosite pentru evaluarea activităţii cursanţilor, îmbunătăţirea sistemului, ca mijloc probator şi în scopuri comerciale.
2.5 Cum colectăm şi folosim informaţiile cu caracter personal: SC Iustiana Consulting SRL este inregistrata, conform legii 677/2001 in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr 34447. Se utilizează proceduri de protecţie stricte în colectarea, depozitarea şi dezvăluirea informaţiei furnizate de dumneavoastră pentru a împiedica accesarea neautorizată şi întrebuinţarea ei greşită, asa cum cere şi este stipulat şi în legislatia din România. Colectam informaţii personale pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă nevoilor dvs., pentru a livra servicii gratuite, precum buletine de stiri, newslettere, articole şi prezentări de evenimente, pentru a putea crea şi publica conţinutul cel mai relevant pentru contul dvs., pentru a vă asigura accesul la secţiuni cu acces limitat ale site-ului, pentru a trimite prin email ştiri din domeniul economic şi juridic cât şi mesaje de promovare a unor acţiuni, evenimente care au loc în regiunea dvs. de provenienţă şi pentru a comunica cu membrii în privinţa serviciilor selectate, actualizărilor serviciului şi noilor caracteristici sau întreruperi ale site-ului.
2.6 Introducerea informaţiilor cu caracter personal de către dumneavoastră reprezintă consimţământul dumneavoastră expres şi neechivoc pentru prelucrarea de către noi a acestor date, respectiv pentru colectarea, înregistrarea, stocarea, adaptarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea acestor informaţii cu caracter personal.
2.7 Atunci când ne trimiteţi datele cu caracter personal, acestea pot fi utilizate în următoarele scopuri declarate, dacă nu se specifică în alt fel: stocarea şi procesarea acelor informaţii care ne permit o întelegere mai profundă a nevoilor dvs. sau modul în care poate fi imbunătăţită calitatea serviciilor oferite pe site; pentru a intra în contact cu dumneavoastră cu scopul de a răspunde unei solicitări a dumneavoastră; pentru a vă expedia informaţii despre produsele noastre, oferte speciale şi alte articole de interes.
2.8 Protecţia Datelor cu caracter personal: ne obligăm să păstram confidenţialitatea datelor personale colectate prin intermediul site-ului, conform Legii 677 / 2001, privind protecţia datelor personale. Persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au conform legii următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15).
2.9 Dreptul la informare - înregistrarea pe site presupune luarea la cunoştinţă a drepturilor mai sus menţionate şi acordul ca datele personale să fie folosite de către operator. Această furnizare voluntară de informaţii va fi considerată şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de către proprietarul sau operatorul (gestionarul) site-ului în conformitate cu termenii prezentei Politici de Confidenţialitate.
2.10 Toate datele personale vor fi înregistrate în siguranţă pe perioada relaţiei dumneavoastră cu site-ul. Pentru a îndeplini solicitările dumneavoastră, putem să folosim informaţiile pe care le colectam pentru a vă înştiinţa despre produsele despre care noi considerăm că veţi fi interesat(ă) şi, de asemenea, despre schimbări importante ale website-ului.
2.11 Dreptul de acces la date: orice persoana vizată are dreptul de a obţine de la administrator (operatorul care gestioneaza site-ul), la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către operator. Persoana vizată poate solicita de la operator informaţii confrom art. 13, alin. 1 din legea 677 / 2001, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
2.12 Dreptul de opoziţie: aveţi dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvaluite unor terţi într-un asemenea scop. Administratorul site-ului se obligă să vă comunice măsurile luate în ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scopurile menţionate mai sus sau, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.
2.13 Dacă nu doriţi ca datele dumneavoastră să fie colectate, vă rugăm să nu ni le furnizaţi.
2.14 Dreptul de intervenţie asupra datelor: dacă doriţi ca datele dumneavoastră personale să fie scoase din baza de date sau modificate, ne puteţi indica oricând acest lucru, prin utilizarea mijloacelor de contact puse la dispoziţie pe site, formular de contact, adresă de e-mail sau telefonic.
2.15 Cum sunt protejate datele dvs. cu caracter personal: suntem conştienţi că dumneavoastră puteţi fi preocupat(ă) de caracterul privat şi confidenţial al informaţiilor furnizate, de aceea am luat măsuri de siguranţă pentru a ne asigura că aceste informaţii sunt secrete şi în siguranţă.

3. Notă Copyright. Drepturi de autor

3.1.1 Informaţiile conţinute pe site-ul şi în aplicaţia www.academiacoreeana.ro sunt proprietatea Furnizorului şi acestea sunt protejate de legea pentru protecţia drepturilor de autor (Legea nr 8/1996) şi nu pot fi reproduse fără acordul scris al proprietarului. Citarea, în lipsa unui acord scris, nu trebuie să depăsească o frază de maxim 20 de cuvinte, precizându-se cu exactitate sursa.
3.1.2 Se interzice copierea sau modificarea parţială sau integrală, publicarea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea continutului site-ului în orice scop în lipsa unui acord scris din partea Furnizorului.
3.1.3 Informaţiile şi datele prezentate în cursuri reprezintă poziţia autorului pe marginea unui subiect şi doar autorul este responsabil de originalitatea acestora în conformitate cu prevederile legale în legătură cu drepturile de autor.
3.1.4 Informaţiile sau datele prezentate pe site sau în cadrul cursurilor nu reprezintă neapărat poziţia Furnizorului şi au doar un caracter orientativ, reprezentând opiniile personale ale autorilor acestora.
3.2 Relaţia cu jurnalistii, presa
3.2.1 Prin folosirea în continuare a termenului de jurnalisti ne vom referi la toţi jurnalistii (sub toate formele existente) din presa scrisă, radio, televiziune şi internet.
3.2.2 Jurnalistii au obligaţia de a contacta furnizorul pentru a cere informaţii exacte şi actuale şi nu au dreptul să folosească conţinuturi şi informaţii de pe site (pagina web, texte, fotografii, prezentări) în publicaţiile în care vor publica materialele, fără acordul expres al Furnizorului. Excepţie fac comunicatele de presă şi informaţiile din interiorul site-ului, la care accesul este liber.
3.2.3 Furnizorul îşi rezervă dreptul de a colabora doar cu acele publicaţii pe care le agrează şi care se bucură de un bun renume şi sunt recunoscute pentru profesionalism.
3.2.4 Termenul de furnizare al informaţiilor cerute de reprezentanţii presei este, în general, de minim 3 ore şi maxim 5 zile lucrătoare, excepţie fac cererile de informaţii care necesită studii aprofundate în prealabil.

4. Accesul la site

Furnizorul oferă utilizatorilor acces limitat pe acest site şi nu le conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parţial sau integral site-ul, de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor furnizorului fără acordul scris al acestuia. Cursanţii sau beneficiarii au dreptul doar de a descărca şi salva partial suporturile de curs cat si materialele şi paginile legate de activităţile la cursuri. Materialele la care au acces nu pot fi copiate sau transmise unei terte persoane, ci vor fi utilizate doar în scop personal.

5. Informaţiile prezentate pe site şi termenii de utilizare
.
5.1 Furnizorul poate modifica, revizui, dezvolta sau suspenda furnizarea de informaţii, produse sau servicii, cu aplicare pentru potentialii clienti care nu s-au inscris inca sau nu au primit oferta solicitata. Aceasta prevedere nu se aplica pentru clientii care au contractat deja sau au completat o cerere de inscriere sau au primit o oferta aflata in perioada de valabilitate.
5.2 Furnizorul îşi rezervă dreptul de a modifica, completa sau actualiza prezenţii termeni şi condiţii de utilizare prin notificarea beneficiarului, prin anunţarea publică pe prima pagină a site-ului pentru ca beneficiarii sa aiba posibilitatea sa isi exprime voinţa prin acceptarea directa sau tacita (lipsa unui raspuns care sa infirme confirmarea) ori neacceptarea modificarilor intervenite.

6. Responsabilităţi şi Garanţii

6.1 Furnizorul se obligă fată de clienţi ca, în cazul în care s-a adus un prejudiciu real, legitim şi probat, să despăgubească beneficiarul în limita contravalorii serviciilor achitate.
6.2 Furnizorul nu acordă nici o garanţie că serviciile oferite vor fi conforme cu dorinţele utilizatorului, neîntrerupte, la timp şi fără erori, sau că erorile vor fi corectate la timp sau rezultatele obţinute în urma folosirii serviciilor vor fi corecte, in schimb va depune toate efoturile necesare in masura in care este posibil ca serviciile sa fie neintrerupte, oferite la timp iar erorile corectate in cel mai scurt timp posibil.
6.3 Furnizorul nu răspunde pentru eventuale defecţiuni sau întreruperi în furnizarea serviciilor datorate software-ului sau providerilor de servicii conexe (domain hosting, web hosting, baze de date, servicii e-mail, servicii acces internet). In orice caz, dacă apar astfel de situaţii, clientul este obligat să notifice telefonic Furnizorul, care va încerca să rezolve în mod echitabil şi întotdeauna în favoarea clientului, dar fără a periclita interesele comerciale, problemele apărute.
6.4 Furnizorul nu poate fi responsabil pentru daunele directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului, decat in conditiile art. 6.1.
6.5 Furnizorul nu este responsabil de operaţiunile de plată prin mijloace bancare realizate de terţi acestia fiind raspunzatori pentru corectitudinea si siguranţa operatiunilor realizate.

7,  Conditii legale

7.1 www.academiacoreeana.ro funcţionează conform prevederilor legale prezente ale statului român şi se va alinia prevederilor viitoare.
7.2 Orice tentativă de fraudă înregistrată pe site va fi raportată autorităţilor competente.
7.3 Dacă oricare din articolele prezentului document va fi gasit nul sau nevalid, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte articole.
7.4 Pentru relaţii în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului şi serviciilor, ne puteti contacta utilizând datele prezentate în secţiunea "Contact" de pe site.
7.5 Eventualele neînţelegeri se vor rezolva cu ajutorul arbitrajului comercial sau al instanţelor de judecată de la sediul furnizorului.

8. Condiţii Contractuale

8.1 Condiţia generală de contractare
Inscrierea în cadrul serviciului Academiacoreeana.ro sau la cursurile oferite prin orice modalitate reprezintă acordul expres în privinţa acceptării prevederilor Termenilor de Utilizare, iar acestia au caracter de termeni contractuali, contract de adeziune între cursant şi furnizor. Incheierea contractului se retine  prin acceptarea prezenţilor termeni de utilizare si plata pretului conform facturii proforme, agreearea termenilor de utilizare si plata pretului reprezentand vointa expresa a beneficiarului (cursantului) de a contracta din momentul in care furnizorul ia la cunostinta de efectuarea platii, conform legii comertului electronic.

8.2 Renunţarea la contract

Daca beneficiarul a achitat taxa de inscriere si prestarea serviciilor a inceput prin deschiderea contului de cursant, conform legii privind contractele la distanta se aplica art. 10 care stipuleaza ca in cazul contractelor in care s-a inceput executarea serviciului de catre furnizor, beneficiarul nu mai poate renunta la contract. Doar in cazul in care s-a achitat taxa de inscriere dar nu a inceput executarea serviciului prin activarea contului de cursant, atunci beneficiarul poate renunta unilateral si poate cere rambursarea taxei de inscriere.

8.3 Incheierea valabilă a contractului

Prin achitarea contravalorii serviciilor conform facturii proforme, cursantul sau beneficiarul si-a exprimat vointa de a contracta prin aderarea la clauzele contractuale prin insasi plata pretului, iar momentul in care furnizorul ia la cunostinta de plata pretului reprezinta momentul in care procedura de incheiere a contractului este completa si valabil incheiata conform legii comertului electronic care stipuleaza in art. 9 astfel: "daca partile nu au convenit altfel, contractul se considera încheiat în momentul în care acceptarea ofertei de a contracta a ajuns la cunostinta ofertantului.”, adica momentul in care furnizorul a luat la cunostinta de plata efectuata de beneficiar.

8.4 Furnizarea serviciilor

8.4.1 Clientul are obligaţia de a respecta cu strictete instrucţiunile de plată date de furnizor în factura proformă şi trebuie să se asigure că tranzacţia prin care s-a efectuat plata respectă condiţiile cerute de furnizor pentru a putea fi identificată, respectiv apare numele la rubrica descrierea tranzacţiei sau reprezentând de pe documentul de plată.
8.4.2 Clientul are obligaţia de a notifica pe e-mail furnizorul despre achitarea contravalorii serviciilor. Este agreată trimiterea de documente de plată scanate.
8.4.3 Furnizorul nu este răspunzător pentru plăţile neidentificate sau neidentificate in timp util, în cazul acestor plăţi termenul de activare a contului este de 30 de zile din momentul identificării plătitorului.
8.4.4 La optarea pentru plata in 2 rate, clientul este obligat sa achite cea de-a doua rata inainte de a se ajunge la jumatatea cursului pentru care a optat, conform facturii proforme pe care o va primi pe mail. Renuntarea la curs pe parcursul acestuia nu il exonereaza pe client de obligativitatea achitarii celei de-a doua rate. 

8.5 Termenul de furnizare a serviciilor

8.5.1 Furnizarea serviciilor prin activarea contului de cursant se va realiza in minim 2 zile şi maxim 10 zile lucrătoare din momentul confirmarii platii sau identitatii platitorului de catre banca, exceptându-se ziua în care s-a efectuat confirmarea. Prin achitarea taxei de inscriere beneficiarul isi exprima acordul expres de incepere a executarii serviciilor. 
8.5.2 In cazul în care se întârzie furnizarea serviciiilor, clientul are obligaţia de a contacta furnizorul pentru a cere furnizarea serviciilor, atât telefonic cât şi prin email sau fax şi în ultimă instanţă in scris prin scrisoare recomandata cerând confirmarea de incasare a taxei de inscriere, utilizând datele de contact din secţiunea Contact. Durata maximă în care furnizorul se obligă să răspundă este de 15 zile lucrătoare şi, atunci când situaţia o cere, în termen de 30 zile.

8.6 Responsabilitatea clientului

Dacă clientul nu a respectat sau nu s-a asigurat că funcţionarii bancari au respectat procedura de plată cerută de beneficiar în scopul identificării plăţii, furnizorul nu va fi ţinut să răspundă în nici un fel pentru nefurnizarea serviciilor sau alte pierderi ce pot surveni, iar clientul nu va emite nici un fel de pretenţii în acest scop, deoarece situaţia a apărut din vina şi culpa sa. Dacă plata a fost identificată ulterior, furnizorul va presta serviciile din momentul identificării plăţii.

8.7 Renunţarea la cursuri

8.7.1 Renunţarea la cursuri si rambursarea taxei de înscriere nu poate opera in cazul acestui tip de servicii, asa cum este stipulat in art. 10 din legea privind contractele la distanta, daca s-a inceput deja executarea serviciului prin activarea contului de cursant. Renuntarea la cursuri poate opera conform legii doar in cazul in care nu s-a inceput executarea serviciilor si numai in termen de maxim 10 zile lucratoare din momentul achitarii taxei de inscriere. Renuntarea la cursuri se notifica numai prin scrisoare recomandata.
8.7.2 După terminarea săptămânii de testare, se consideră cursul închis, iar cursanţii care nu au accesat cursul îşi pierd toate drepturile prevăzute, contractul fiind executat complet.

8.8 Rezolvarea neînţelegerilor

8.8.1 Eventualele neînţelegeri survenite între părţi se vor rezolva întotdeauna pe cale amiabilă, clientul urmând a primi poziţia oficială a furnizorului în termenul legal de 30 de zile de la data primirii prin posta a cererii in scris transmisa recomandat.
8.8.2 Furnizorul va încerca să ofere soluţia cea mai adecvată in favoarea clientului, dar fără a fi contra intereselor sale sau a normelor legale în vigoare sau a valorilor morale şi sociale ori a ordinii publice.
8.8.3 In cazul în care soluţia oferită nu multumeşte, clientul are dreptul de a se adresa instituţiilor competente să îi apere drepturile, dar numai cu respectarea procedurilor legale cerute de lege, şi în mod special, de a solicita mai intai furnizorului rezolvarea neînţelegerilor pe cale amiabilă, sub forma unei cereri in scris transmisa prin scrisoare recomandata.
8.8.4 Eventualele neîntelegeri se vor rezolva cu ajutorul arbitrajului comercial, iar dacă nu este posibil cu al instanţelor de judecată de la sediul furnizorului, iar judecarea se va realiza dupa legea română indiferent de naţionalitatea părţilor sau cazul legii aplicabile asa cum este prevazut in dreptul international.

Autentificare

Click to listen highlighted text!